Dla zespołów

Czym jest konkurs naukowy?

Projekt to eksperyment, demonstracja, praca badawcza, zbiór przedmiotów naukowych lub prezentacja aparatury badawczej do oglądania.

Reprezentuje wysiłki ucznia w zakresie badania pewnego obszaru zainteresowań i umożliwia uczniowi podzielenie się wynikami tych badań.

Opracowując projekt, uczniowie mają możliwość bezpośredniego obcowania z nauką i docenienia pracy naukowców i wartości ich odkryć.

Pierwsze kroki

Wybór twojego projektu

Projekt

Zespoły uczniowskie mogą zdecydować o:

 • eksperymencie,
 • skompletowanu kolekcji przedmiotów,
 • określeniu metody badawczej
 • przeprowadzeniu badania w określonej dziedzinie nauki
 • zaprezentowaniu szczególnie interesującej aparatury naukowej, lub
 • innej naukowej aktywności

Lista projektów

Przykład Planu Projektu

Prezetacja twojego projektu

Plansza prezentacyjna

Ekspozytor (zwany także planszą przentacyjną) ma kluczowe znaczenie dla prezentacji. Jest czymś,co widzowie zobaczą jako pierwsze - świadczy o profesjonalizmie pracy uczniów.

Jako rodzaj „reklamy” projektu, musi być dobrze skonstruowany i zaprojektowany dla maksymalnego efektu wizualnego. Zwykle stoi lub znajduje na stole za innymi materiałami.

Pokaż i prezentuj

Materiały wystawiennicze

Materiały, przedmioty, urządzenia i próbki pokazane przed ekspozytorem mogą być ekscytującą częścią każdego projektu naukowego. Materiały te powinny odzwierciedlać elementy używane w trakcie badań uczniów; powinny bezpośrednio wiązać się z zakresem Projektu.

Zawsze trzeba dokumentować pracę

Pisemny raport

Pisemny raport jest zestawieniem wszystkiego, co uczeń zrobił, aby zbadać wybrany temat. Zawiera wszystkie informacje, które uczeń zebrał lub nauczył się.

Ten pisemny raport dostarcza obserwatorom istotnych danych dotyczących zakresu projektu, a także zrozumienia tematu przez ucznia

Przygotowanie projektu

Uczniowskie Zespoły Projektowe

Zespoły badawcze są odpowiedzialne za wszystkie aspekty projektu badawczego, w tym za pozyskanie pomocy wszelkich wymaganych osób dorosłych nadzorujących (Opiekun uzyskanie niezbędnej zgody, przestrzeganie zasad i wytycznych oraz wykonanie eksperymentów, inżynierii, analizy danych, prezentacji, itp.

Każdy zespół wyznacza Lidera zespołu, który koordynuje pracę i występuje w roli rzecznika. Jednak każdy członek zespołu powinien być w stanie pełnić rolę rzecznika, być w pełni zaangażowany w projekt i znać wszystkie jego aspekty. Końcowa praca powinna odzwierciedlać skoordynowane wysiłki wszystkich członków zespołu.

Wskazówki dotyczące prezentacji

Nagrody

Udział i nagrody

Nagrody pieniężne

 • Pierwsze miejsce - 2000 zł
 • Drugie miejsce - 1000 zł
 • Trzecie miejsce - 500 zł

Zwycięskie zespoły

 • Certyfikat
 • Pakiet gadżetów
 • Nagroda pieniężna (1/2)

Wszystkie zespoły

 • Certyfikat uczestnictwa
 • Pakiet gadżetów
 • Ewaluacja projektu

Opłata rejestracyjna

 • 50 zł - będzie pokryta przez sponsorów

Uwaga: wszystkie nagrody i wyróżnienia będą uzależnione od udziału w Gali

Oto linki do pomysłów na projekty

PPG

cancel
helpline kroužky

W czym możemy pomóc?

Nie udało się przesłać formularza zgłoszeniowego? W razie jakichkolwiek problemów czy wątpliwości bardzo prosimy o kontakt.:

Email: plinfo@omniveda.com