Dla szkół

Konkurs naukowy to wydarzenie, które pozwala dzieciom wyrazić siebie na wiele różnych sposobów.

Konkurs Naukowy Universiada to okazja dla uczniów do zastosowania metody naukowej do prowadzenia samodzielnych badań.

Rezultaty projektu każdego zespołu są prezentowane podczas uroczystej gali, w trakcie której uczniowie przedstawiają i opowiadają o swoich pracach.

Cel

Chcemy zmotywować uczniów zainteresowanych naukami ścisłymi do
rozprawienia się z mitem, że nauka jest trudna i zachęcić ich do studiowania kierunków ścisłych na Uniwersytecie.

Czym jest Projekt Universiada?

Projekt to eksperyment, demonstracja, praca badawcza, zbiór przedmiotów naukowych lub prezentacja aparatury badawczej do oglądania.

Reprezentuje wysiłki ucznia w zakresie badania pewnego obszaru zainteresowań i umożliwia uczniowi podzielenie się wynikami tych badań.

Opracowując projekt, uczniowie mają możliwość bezpośredniego obcowania z nauką i docenienia pracy naukowców i wartości ich odkryć.

Interesariusze projektu

 • Ucziowski Zespół Naukowy
 • Opiekun Zespołu
 • Szkoła / klub sponsorujący
 • Zgoda rodziców
 • Sponsorzy

Rola szkoły

 • poinformowanie uczniów i nauczycieli
 • wspracie w wybraniu Opiekuna Zespołu
 • zamieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły
 • wspieranie nauczycieli i uczniów zainteresowanych projektem
 • Koordynowanie opłaty za zgłoszenie (w tym roku opłatę za zgłoszenie pokrywają sponsorzy)

Kwalifikowalność

Zespoły pochodza z województwa Dolnośląskiego

Nagrody

Udział i nagrody

Nagrody pieniężne

 • Pierwsze miejsce - 2000 zł
 • Drugie miejsce - 1000 zł
 • Trzecie miejsce - 500 zł

Zwycięskie zespoły

 • Certyfikat
 • Pakiet gadżetów
 • Nagroda pieniężna (1/2)

Szkoły

 • Certyfikat uczestnictwa
 • Pakiet gadżetów
 • Nagroda pieniężna (1/2)

Opiekun Zespołu

 • Certyfikat uczestnictwa
 • Kupon o wartości 100 zł na książki

Wszystkie zespoły

 • Certyfikat uczestnictwa
 • Pakiet gadżetów
 • Ewaluacja projektu

UWAGA!

 • Szkoły, z których udział wezmą przynajmniej 3 zespoły, dostaną dofinansowanie w kwocie 200 zł na zespół - oferta ograniczona do pierwszych 30 zespołów

Uwaga: wszystkie nagrody i wyróżnienia będą uzależnione od udziału w Gali

 

PPG

cancel
helpline kroužky

W czym możemy pomóc?

Nie udało się przesłać formularza zgłoszeniowego? W razie jakichkolwiek problemów czy wątpliwości bardzo prosimy o kontakt.:

Email: plinfo@omniveda.com